GIỚI THIỆU

Trường Trung cấp nghề Á Châu là cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của Pháp luật.

Trường được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH 13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội và các quy định khác của Pháp luật có liên quan.

Trường Trung cấp nghề Á Châu chịu sự quản lý Nhà nước về đào tạo nghề của Bộ LĐTBXH và quản lý theo lãnh thổ của UBND tỉnh Hưng Yên.

* Ngành nghề đào tạo:

+/ Đào tạo hệ trung cấp nghề:

  • Quản trị mạng máy tính;
  • May thời trang.

+/ Đào tạo trình độ ngắn hạn gồm các nghề: Sửa chữa ô tô và mô tô.

+/ Đào tạo để sát hạch cấp GPLX hạng A1,A2, A3,B11,B1, B2, C, D, E.

Xem tất cả

Tin tức