1. Trường: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Á CHÂU

 

  •    Ban Giám hiệu:

+ Hiệu trưởng: Bà Trần Thị Kim

         + Phó hiệu trưởng: Ông Lưu Đức Hải, Ông Hoàng Đình Minh.

  •    Các phòng nghiệp vụ , khoa chuyên môn.

+ 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ

+ 01 Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB.

+ 01 Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB

Địa chỉ liên lạc:  xã Tân Quang – huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên

Điện thoại:   0321.991.805                   – Fax: 0321.991.805

E-mail: trungcapachau@gmail.com

2. Cơ quan trực tiếp quản lý: CÔNG TY CP NGUYÊN HÀ Á CHÂU

 

  • Địa chỉ: 341 Đường Giải Phóng – Hà Nội
  • Điện thoại: 024.38692.488
  • Fax: 024.38696.038

 

3. Quyết định thành lập và các căn cứ pháp lý cho hoạt động đào tạo:

 

  • Trường Trung cấp nghề Á Châu được thành lập theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 30/08/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên.
  • Giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề số 4881/GCNĐKHĐ- SLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã Hội tỉnh Hưng yên.
  • Giấy phép đào tạo lái xe ô tô các hạng B11,B1,B2,C,D,E số 899/GTVT-ĐT&SH do Sở GTVT Hưng Yên cấp ngày 09/07/2021. Lưu lượng đào tạo: 3.105 học viên.
  • Phương án đào tạo lái xe mô tô hạng A3 đã được Sở GTVT Hưng Yên phê duyệt.
  • Phương án đào tạo lái xe mô tô hạng A2 đã được Sở GTVT Hưng Yên phê duyệt.
  • Phương án đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đã được Sở GTVT Hưng Yên phê duyệt.

 

4. Giới thiệu tóm tắt nhà trường, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo.

 

Trường Trung cấp nghề Á Châu là cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của Pháp luật. Trường được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH 13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội và các quy định khác của Pháp luật có liên quan. Trường Trung cấp nghề Á Châu chịu sự quản lý Nhà nước về đào tạo nghề của Bộ LĐTBXH và quản lý theo lãnh thổ của UBND tỉnh Hưng Yên.

* Ngành nghề đào tạo:

+/ Đào tạo hệ trung cấp nghề:

  • Quản trị mạng máy tính;
  • May thời trang.

+/ Đào tạo trình độ ngắn hạn gồm các nghề: Sửa chữa ô tô và mô tô.

+/ Đào tạo để sát hạch cấp GPLX hạng A1,A2, A3,B11,B1, B2, C, D, E.