Trình độ đào tạo:        Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:

– Sức khoẻ: Có đủ sức khỏe để học tập.

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THCS, THPT.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05 Mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp nghề

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

a) Về kiến thức:

– Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xăng và động cơ diesel bốn kì; chức năng nhiệm vụ của các hệ thống, tổng thành trên ô tô nói chung.

– Hiểu được các yêu cầu kỹ thuật và quy trình tháo, lắp, bảo dưỡng các cơ cấu, hệ thống trên động cơ xăng và động cơ diesel truyền thống.

– Có hiểu biết về an toàn lao động trong nghề sửa chữa ô tô.

b) Về kỹ năng:

– Sử dụng được các thiết bị đo kiểm và dụng cụ, đồ nghề dùng trong nghề sửa chữa động cơ.

– Tháo lắp được động cơ xăng, động cơ diesel theo đúng qui trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động.

– Đo kiểm được các chi tiết dạng lỗ, trục bằng các thước cặp, panme, đồng hồ so.

– Chẩn đoán và bảo dưỡng sửa chữa được các hư hỏng thông thường trên động cơ xăng và động cơ diesel truyền thống.

– Tổ chức lao động an toàn cho người và thiết bị.

c) Về thái độ:

Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các gara.

THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:   

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

– Thời gian đào tạo: 3,0 tháng

– Thời gian học tập: 14 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 13 tuần

– Thời gian khai giảng, bế giảng, ôn kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 1 tuần

  1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 300 giờ

Thời gian học lý thuyết: 45 giờ; Thời gian học thực hành: 255 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:     

Mã MH Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
Các môn học, mô đun đào tạo nghề        
MH 01 Kỹ thuật chung về ô tô 30 10 20 2
MH 02 Kỹ thuật tháo lắp động cơ 50 5 48 2
MH 03 Bảo dưỡng và sửa chữa Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel 50 5 53 2
MH 04 Bảo dưỡng và sửa chữa Hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử 50 5 48 2
MH 05 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện ô tô 50 5 53 2
MH 06 Thực tập tại doanh nghiệp 180 0 180
Tổng cộng 420 30 380 10

Thông tin kiểm tra kết thúc khóa học hoặc thi tốt nghiệp

Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Lý thuyết tổng hợp: (Kỹ thuật chung ô tô) Trắc nghiệm 60 phút
2 Thực hành nghề nghiệp: (Bảo dưỡng và sửa chữa Động cơ diesel 1 xilanh, động cơ xăng/diesel 4 xilanh, hệ thống khởi động đánh lửa.) Thực hành 8 giờ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *