Theo Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo bản chính các giấy tờ sau:

các loại giấy tờ bản chính phải mang theo khi lái xe

Đ xut các loại giấy tờ (bn chính) phải mang theo khi lái xe (Ảnh minh họa)

(1) Giấy đăng ký xe hoặc giấy xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực kèm theo bản sao chứng thực giấy đăng ký xe đối với trường hợp giấy đăng ký xe đang do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giữ;

(2) Giấy phép lái xe;

Trong đó, giấy phép lái xe mang theo khi tham gia giao thông gồm một trong các loại sau:

+ Giấy phép lái xe quy định tại Điều 97 Dự thảo Luật GTĐB sửa đổi;

+ Giấy phép lái xe nước ngoài phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia được công nhận theo nguyên tắc có đi có lại cấp, còn giá trị sử dụng;

+ Giấy phép lái xe nước ngoài phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia được công nhận theo điều ước quốc tế mà Việt Nam cùng là thành viên cấp, còn giá trị sử dụng;

+ Giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia là thành viên của Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp đối với người nước ngoài.

(3) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới (với ô tô);

(4) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

So với hiện hành, Dự thảo Luật yêu cầu khi lái xe phải mang theo bn chính các loại giấy tờ quy định nêu trên.

Dự thảo Luật cũng quy định có thể thay thế giấy đăng ký xe bằng giấy xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực kèm theo bản sao chứng thực giấy đăng ký xe đối với trường hợp giấy đăng ký xe đang do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giữ.

Hiện hành, theo khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

– Đăng ký xe;

– Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;

– Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;

– Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 01/2016/TT-BCA (có hiệu lực đến hết ngày 04/8/2020), khoản 1 Điều 8 Thông tư 65/2020/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 05/8/2020) thì Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát được quyền kiểm soát giấy tờ của người điều khiển phương tiện giao thông,…

Vì vậy, ngoài những loại giấy tờ nêu trên, phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác) theo điểm 3 mục I Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) và Điều 20 Luật căn cước công dân.

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).